Lidt om stuk og stukkatører.

Materialet Stuk

image

Ordet stuk kommer af det italienske stucco, hvis oprindelse er det longobardiske stuhhi, et pudslag.l Med indførelsen af den italienske stukkaturkunst i Tyskland omkring 1540 ved indvandrede kunstnere, optages ordet i tysk med de afledninger (stukkator, stukkatur), som vi også har fået i dansk. Før det tidspunkt anvendtes i Tyskland ordet tünchen (dünchen med senere afvigelser donneken og denneken), på dansk dynke, dynneke eller dønnike, anvendt både som substantiv og adjektiv (et dønnike er et gipsloft), mens håndværkeren eller kunstneren kaldtes tüncher (dønniker). Oprindelsen til disse ord er det latinske tunica, et hvidt overtræk dvs. et hvidt pudslag. Den danske verbalform betyder dels at bestryge en flade (loft eller væg) med gips eller kalk, dels at dekorere med stukkatur eller, som det oprindelig kaldtes, kalksnideri eller gipsvaerk.

En tysk kunsthistoriker, Albert Igel, skriver om ordet stucco følgende (i oversættelse): »et italiensk ord, men med germanske rødder, nemlig i det tyske »stocken« at stivne, thi deri består det vigtigste ved processen, at den bløde masse stivner. Herom minder det sydtyske Stockatorer, men også på italiensk tyder visse ordsprogslignende anvendelser af ordet i etisk-billedlig betydning herpå, »restar di stucco«z blive ganske stiv. Det mere moderne udtryk »rimanere di stucco« betyder at blive forbløffet, stivne.

En del af stukkatørarbejdet benævnes i det 18. århundrede quadratur, og de der/udfører sådant kaldes quadraturer. Oprindelsen til ordet må søges iltalien. Fra tyske regnskaber kendes italienske »quadratori« (en »quadra- turista« er på moderne italiensk en kunstner, der udfører murdekorationer). »Quadratori« udførte såvel det glatte arbejde som trukne lister og gesimser.

Eksempler: »Was der Gyps Arbeit betrifft so ist die Quadratur- oder glatte Arbeit. und der Arbeit mit Figuren zu distinguiren«; »in die un terste Etage die Antré zu verfertigen mit Cornis Fries und Argetraf auch das mit ornamenten besetzet wie auch in der mitte ein Quadra- tur und das selbige Quadratur mit ein ornament geziehret. Quadraturarbejdet i Dameetagen på Christiansborg udføres 17 38 af j.Steltzer for 7 dlr. pr. kvadratalen og 1739 »wird die Quadraturgesimse gezogen; Endelig findes betegnelsen »ophævet Kvadra- tur« i plakaten 0m mesterstykker 1756.

Med hensyn til bestemmelse af originalitet skal det siges, at man jo unægtelig er på gyngende grund. Restaureringer udførtes i stor udstrækning i slutningen af forrige århundrede, på et tidspunkt, da der endnu levede dygtige ornamentbilledhuggere, som havde lært professionen. Det er ikke idag muligt at afgøre, hvorvidt et stukloft, hvis ornamenter står rene og skarpe, og hvor det rent stilmæssige iøvrigt er i orden, er en renset original, en restaurering udført som nøjagtig kopi efter det originale loft eller endelig en nydannelse. Kun i de tilfælde, hvor der foreligger regnskaber med redegørelser for, hvad Stukkatøren har begået, har vi sikkerhed, men sådanne findes kun undtagelsesvis bevaret. Der findes dog naturligvis også tidligere beskrivelser af visse rum.

Citat: B.L.G

.